Hele sundheden

Sundhed er andet og mere end dit fysiske helbred. Når du gerne vil tage vare på din sundhed, er det værdifuldt at inddrage alle aspekter af helheden. Din krop og din sjæl er uløseligt forbundne, ligesom du er forbundet og interagerer med de omgivelser og de relationer, du er i.

Det er ikke bare håndgribelige ting som din økonomiske situation og det fysiske miljø, du befinder dig i, der har indflydelse på dit fysiske og mentale helbred. Meningsfuldhed og en følelse af formål i dit liv og arbejde er mindst lige så vigtige, ligesom kærlighed og sunde, nære relationer er det. Du bør selv være det menneske, der har størst indflydelse i dit liv og have mulighed for at sikre, at der er balance mellem de krav, du og andre stiller til dig, og de ressourcer du har. Det er også nødvendigt for din sundhed, at du har glæde, nydelse og kreativitet i din hverdag. I mødet med andre er det værdifuldt at møde andre med empati, men også selv at blive mødt med empati. Det er gavnligt at være bevidst om de ting i dit liv, som du virkelig er glad for og påskønner, ligesom det er meget givende at kunne gøre noget, du føler, gør verden til et bedre sted. Alle disse aspekter kan jeg hjælpe dig med at få fokus på for derigennem at styrke din sundhed og dit velbefindende.